Cam Yünü

Biowool

Silis kumu, silisyum dioksit (SiO₂) olarak da bilinen ve tabiatta yüksek miktarda, geniş bir kullanım alanı olan, serbest kuvars halinde veya silikatlarla birleşmiş olarak bulunan bileşiktir. Biowool, yerli olarak temin edilen silis kumunun yaklaşık 1250°C’de ergitilerek elyaf haline getirilmesi sonucu elde edilen bir yalıtım malzemesidir.

“Biowool, sıcağa ve rutubete maruz kalsa dahi, şişme, kabarma veya büzülme gibi boyutsal deformasyonlara uğramaz. Su buharı difüzyon direnç faktörü µ = 1 olup, ısı iletkenlik beyan değeri (10°C’de) 0,031 ≤ λ ≤ 0,043 W/mK’dir.

Zaman içerisinde bozulma, çürüme, küf tutma, korozyon ve paslanma gibi sorunlarla karşı karşıya kalmanızı engelleyerek maksimum yalıtım sağlar. Böcekler ve mikroorganizmaların Ravaber Biowool ürünlerine zarar vermesi söz konusu değildir. Ürün tipine göre değişim gösteren kulanım sıcaklığı -50 /+250°C aralığındadır. Bağlayıcısız Biowool ürünler ise 500°C’ye kadar kullanılabilmektedir.

Kullanım alanına göre -20 +400°C aralığında kullanılan Biowool, yüksek erime sıcaklığı sayesinde yangına karşı en üst dayanım olan A1 sınıfında yer alır.

Tüm Mineral Yünleri tek bir çatı altında üretebilen Ravaber, yeni ürünü Biowool ile her türlü kullanım alanına göre farklılık gösteren geniş ürün yelpazesini sunmaktadır. Elyafların birbirine bağlanmasında kullanılan uluslararası patentli fenol formaldehit free bağlayıcı sayesinde elyaflar stabil ve standart üretilebilmektedir. Yine bu sayede Biowool tozumaz, kaşındırmaz ve doğa dostudur.